Testy instalacji do przetwarzania osadów ściekowych

2023-06-22 Wodociągi Chrzanowskie

Na terenie oczyszczalni ścieków Libiąż „B”, w wyniku współpracy naukowo-technicznej Wodociągów Chrzanowskich ze specjalistyczną firmą zewnętrzną, są prowadzone aktualnie testy instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w produkt nawozowy.

Wsad do specjalnie zaprojektowanej instalacji stanowi odwodniony na naszej prasie taśmowej osad ściekowy, będący podstawowym składnikiem mieszanki, dla której być może uda się w przyszłości uzyskać certyfikat dopuszczający gotowy produkt do obrotu na potrzeby rolnictwa.