Szkolenie w zakresie pobierania próbek wody

2018-04-16 Wodociągi Chrzanowskie

W dniu 10 kwietnia 2018 roku na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie odbyło się szkolenie połączone z badaniami biegłości w zakresie pobierania próbek wody. Organizatorem przedsięwzięcia była Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK. Wykładowcą i nadzorującym badania był zaproszony przez nasze przedsiębiorstwo praktyk w tej dziedzinie, wieloletni audytor PCA dr inż. Piotr Pasławski z Warszawy.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (nowelizacja z dn. 07.12.2017 r.) wszyscy próbkobiorcy muszą być szkoleni co 5 lat. Udział w badaniach biegłości lub porównaniach międzylaboratoryjnych jest wymagane minimum co 2 lata – jest to jeden z podstawowych elementów zapewnienia jakości wyników badań. Otrzymane w ten sposób informacje pozwalają potwierdzić kompetencje laboratorium w danej dziedzinie i są wykorzystywane do weryfikacji stosowanych metod.

Na szkolenie zostali zaproszeni przedstawiciele pięciu przedsiębiorstw wodociągowych i sanepidu – łącznie 23 osoby pobierające próbki wody do badań. Uczestnicy wysłuchali wykładu, a potem pobierali próbki, w których natychmiast wykonano badania kilku parametrów. Całość zakończono wstępnym omówieniem uzyskanych wyników. Wszyscy próbkobiorcy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu i, po obliczeniu wyników, również ocenę jakości swojego pobierania.

Atmosfera spotkania sprzyjała wymianie poglądów i doświadczeń.