Studnia w Bolęcinie połączona ze Stacją Uzdatniania Wody

2024-02-16 Wodociągi Chrzanowskie

W tym tygodniu zamontowano nowoczesną pompę LOWARA w nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Bolęcinie oraz zakończono prace związane z podłączeniem jej do infrastruktury sieci wodociągowej i energetycznej. 

Nasze brygady z Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej doprowadziły rurociąg od studni S-5 do SUW, a fachowcy z Wydziału Głównego Energetyka zabudowali samodzielnie wykonaną szafę sterowniczą i zakończyli instalację okablowania. Trwają ostatnie prace montażowe systemu zabezpieczenia technicznego, systemu wizyjnego i alarmowego na studni oraz w budynkach technologicznych.

W najbliższych dniach zostanie przeprowadzone  próbne pompowanie oraz sprawdzenie działania całego systemu zasilania i monitoringu nowej studni, dzięki której do naszej sieci wodociągowej trafić ma dodatkowe 30 m3/h wody z kompleksowo zmodernizowanego ujęcia w Bolęcinie. To już ostatni etap inwestycji powiększającej własne zasoby Wodociągów Chrzanowskich, a tym samym przyczyniającej się do dalszego ograniczenia wielkości jej zakupu od dostawców zewnętrznych.