Samodzielnie asfaltujemy

2022-08-03 Wodociągi Chrzanowskie

W lipcu br. zakończono przebudowę starej sieci kanalizacyjnej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Chrzanowie. Inwestycja zrealizowana została przez naszą własną brygadę Wydziału Sieci Kanalizacyjnej. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ok. 120-metrowym odcinku tej drogi, które również samodzielnie prowadzi powołana wiosną tego roku nowa brygada Wodociągów Chrzanowskich. Profesjonalne uzupełnienie asfaltu umożliwiają zakupione przez przedsiębiorstwo specjalistyczne maszyny, w tym używany tutaj nowoczesny walec.

Uniezależnienie się od kosztownych usług zewnętrznych pozwala znacznie usprawnić i przyspieszyć porządkowanie nawierzchni po zakończonych pracach, a w przyszłości nasza spółka będzie też świadczyć zewnętrzne usługi w tym zakresie.