Ruszyła największa w tym roku inwestycja kanalizacyjna

2021-08-10 Wodociągi Chrzanowskie

W Libiążu przy ul. Gromieckiej rozpoczęły się prace związane z I etapem budowy kanalizacji sanitarnej, będącej głównym dopływem do oczyszczalni ścieków Libiąż “B”.

Eksploatowana dotychczas sieć kanalizacyjna jest w bardzo złym stanie technicznym, przerosty korzeni do wnętrza rur utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przepływ ścieków, co powoduje konieczność częstego oczyszczania i udrożniania wnętrza kanału.

Zakres robót dla etapu I inwestycji obejmuje wykonanie nowego kolektora kanalizacji DN800 z rur żelbetonowych o długości ok. 330 m z zabudową 9 szt. studni kanalizacyjnych. Prace potrwają do listopada br., a ogólny koszt inwestycji to ok. 450 000 zł netto.