Ruszyła inwestycja w Libiążu

2021-07-01 Wodociągi Chrzanowskie

Inwestycja Wodociągów Chrzanowskich na sieci kanalizacyjnej rozpoczęła się przy ul. Urzędniczej  w Libiążu.  Przebudowy wymagał istniejący rurociąg, którego bardzo zły stan techniczny powodował infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału, a co za tym idzie miejscowe  zapadanie się terenu, w tym chodników i dróg dojazdowych.

Zakres robót obejmuje : przebudowę rurociągu DN315 o całkowitej długości 97 m i na głębokości ok. 4,5 m p.p.t., przyłącza kanalizacyjne z rur PVC DN200 z wydłużonym kielichem o całkowitej długości 101 m,  a także 6 studzienek betonowych DN1000 i 10 studzienek DN600.

Koszt inwestycji wynosi 280 tys. zł netto a planowany termin zakończenia prac to 20.08.2021r.