Ruszył II etap budowy kanalizacji w Libiążu

2022-07-19 Wodociągi Chrzanowskie

Rozpoczęły się prace związane z II etapem budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Gromieckiej w Libiążu, która jest głównym dopływem do pobliskiej oczyszczalni ścieków Libiąż “B”.

Eksploatowana wcześniej sieć kanalizacyjna była już w bardzo złym stanie technicznym, a przerosty korzeni do wnętrza rur uniemożliwiały prawidłowy przepływ ścieków,  powodując konieczność częstego oczyszczania i udrożniania kanału. W I etapie zrealizowanym jesienią ub. roku wykonano nowy kolektor o długości ok. 330 m z zabudową 9 szt. studni kanalizacyjnych. Teraz nowa sieć kanalizacji DN800 z rur żelbetonowych obejmuje odcinek ok. 200 m oraz zabudowę 7 szt. studni.

Wykonawcą prac jest Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Kanbud” z Libiąża. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano do końca sierpnia br.