Rusza budowa ujęcia wody w Czyżówce

2022-07-25 Wodociagi

12 lipca podpisano umowę, dziś rozpoczęły się prace, by za 13 miesięcy, we wrześniu 2023 roku, było gotowe do użytku nowe ujęcie wody głębinowej wraz z całą infrastrukturą i siecią wodociągową w Czyżówce. To pierwsza taka inwestycja od ponad 30 lat na naszym terenie. Po zakończeniu prac tutejsza woda popłynie do mieszkańców Czyżówki, a docelowo zasili system zaopatrzenia w wodę terenu działania Wodociągów Chrzanowskich.

W poniedziałek 25 lipca odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy ujęcia wody w Czyżówce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, wykonawcy, inwestora i przyszłego użytkownika ujęcia wody.

- Dla Wodociągów Chrzanowskich, które po wybudowaniu ujęcia staną się jego właścicielem, to inwestycja, która wpisuje się w strategię uniezależnienia dostaw wody od zewnętrznych dostawców. Po realizacji tej inwestycji zmniejszymy ilość wody, którą dzisiaj kupujemy na Śląsku. Pozyskanie wody na własnym terenie jest o wiele tańsze, co pozytywnie wpłynie również na jej cenę – podkreśla Łukasz Brzózka, Prezes Wodociągów Chrzanowskich.

W ramach tej inwestycji powstanie infrastruktura ujęcia wody głębinowej wraz z pompownią wody, zbiornikami wody czystej, infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową. Koszt wszystkich prac wyniesie prawie 4,2 mln zł, z czego ponad 2,85 mln zł pokryje dotacja, jaką Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” pozyskał z pierwszego naboru programu „Polski Ład”.

W miejscu, w którym rozpocznie się inwestycja, powstały już dwie studnie (podstawowa i awaryjna) ujmujące triasowe piętro wodonośne.

- Pierwsze kroki, które doprowadziły do rozpoczęcia inwestycji, podjęliśmy już 10 lat temu. W tym czasie przeprowadzono badania hydrogeologiczne i odwierty, które wykazały, że wody w tym miejscu jest dużo. Maksymalną wydajność obliczono na 800 m3 (kubików) na dobę, ale na początku będzie stąd pobierane ok. 80 kubików wody dziennie – wylicza Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich.

Woda, która będzie pobierana z wybudowanego ujęcia, ma znakomite parametry i jest bogata w składniki mineralne. Więc za jakiś czas mieszkańcy Czyżówki, a docelowo po połączeniu z lokalną siecią wodociągową, także mieszkańcy innych rejonów obsługiwanych przez Wodociągi Chrzanowskie, będą mieli w swoich kranach wodę lepszą niż ta butelkowana i sprzedawana w sklepach.

- To niezwykle ważna inwestycja. Dobrze, że rozpoczynamy ją właśnie teraz, gdy z każdej strony słyszymy medialne, i nie tylko, doniesienia o tym, że należy oszczędzać wodę, bo jej zasoby są ograniczone. Tutejsze zasobne złoże nie tylko zapewni jej dostawy na wiele kolejnych lat, ale też pozwoli zmniejszyć ilość wody kupowanej od zewnętrznych dostawców – mówi Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu ZMGK, właściciela powstającego ujęcia.

Roboty budowlane przy ujęciu w Czyżówce będzie prowadzić doświadczona w budowie i remontach obiektów branży wodno-kanalizacyjnej firma MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych.

***

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.