Remontujemy przelew burzowy nad Chechłem

2022-07-21 Wodociągi Chrzanowskie

Przelewy burzowe to urządzenia, które samoczynnie odprowadzają np. do rzeki nadmiar wody deszczowej, częściowo zmieszanej ze ściekami. Zapewniają tym samym ochronę przed zalaniem w przypadkach skrajnych, jak np. nawalne opady.  Sprawne działanie kanalizacji ogólnospławnej podczas ulewnych deszczy może zapobiec zalaniu ściekam ulic miasta  oraz  budynków mieszkalnych.

Brygada z Wydziału Mechanicznego Wodociągów Chrzanowskich  wylewała wczoraj beton w remontowanej obecnie komorze przelewowej przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie.