Rekordowa ilość czystej energii

2020-01-22 Wodociągi Chrzanowskie

W ubiegłym roku instalacja biogazowa Wodociagów Chrzanowskich na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie dostarczyła prawie 1 GWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 55 proc. rocznego zapotrzebowania oczyszczalni na prąd !

W 2018 r. przebudowano instalację biogazową – zamontowane zostały dwa agregaty kogeneracyjne, zbiornik biogazu  o pojemności 1 000 m3, rurociągi technologiczne oraz specjalistyczny system sterowania i wizualizacji wraz z aparaturą kontrolno–pomiarową.

W procesie metanowej fermentacji otrzymuje się z odpadów biogaz, który stanowi ekologiczne paliwo spalane w kogeneratorach prądu. Jednocześnie produkowana jest energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane do podgrzewania komór fermentacyjnych, a w okresie zimowym również do ogrzewania budynków na oczyszczalni.

Efektowny zbiornik biogazu w kształcie potężnej białej kuli stał się już znanym i rozpoznawalnym symbolem całej instalacji, ale sercem tego systemu są dwa nowoczesne kogeneracyjne agregaty prądotwórcze, które prezentujemy poniżej. Ważnym elementem przyczyniającym się do efektywności instalacji jest również pracująca od roku nowoczesna i energooszczędna dmuchawa śrubowa do napowietrzania zawartości reaktorów biologicznych.

Inwestycje spółki w czystą energię przynoszą jak widać znakomite efekty i będą kontynuowane w roku bieżącym.