Regeneracja studni w Bolęcinie

2023-07-06 Wodociągi Chrzanowskie

Właśnie zakończyły się prace regeneracyjne studni głębinowej S-3 na ujęciu wody w Bolęcinie. To niezbędny zabieg przeprowadzany co kilka lat dla utrzymania sprawności technicznej i wydajności studni, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej.

Prace, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, przeprowadziła firma GWE Pol-bud Sp. z o.o. z Łodzi. Ich zakres obejmował czyszczenie mechaniczne oraz niskim ciśnieniem i ultradźwiękami, jak również inspekcję studni kamerą telewizyjną przed i po regeneracji. Jednocześnie pracownicy Wodociągów Chrzanowskich wykonali przegląd techniczny i konserwację całego zestawu pompowego.

W ciągu najbliższych tygodni podobną regenerację przejdą pozostałe studnie głębinowe ujęcia wody w Bolęcinie.