Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie

2019-09-23 Wodociagi

Informujemy, iż w dniu 10.09.2019 r. w Krakowie Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarły z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki Nr P/079/19/02 na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek”.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 4 017 349,80 zł brutto, kwota pożyczki to 2 500 000,00 zł.

Inwestycję realizuje  firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych, wyłoniona  w drodze przetargu.