Sprzedaż przenośnika taśmowo-przewoźnego ORNETA-PORKON

2020-09-11 Wodociągi Chrzanowskie

Informacja o zamknięciu postępowania