Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego na działkach nr 3548/17 i 3548/20 w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 – etap II” – III postępowanie

2020-10-08 Wodociągi Chrzanowskie

Informacja o wyborze oferty