Przełączenie sieci wodociągowej przy ul. Transportowców i ul. Kasztanowej  w Chrzanowie

2020-07-02 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że w związku z przełączeniem sieci wodociągowej przy ul. Transportowców i ul. Kasztanowej  w Chrzanowie w dniu  09.07.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00 wystąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców zamieszkałych  przy ul. Transportowców wraz z ulicami przyległymi oraz ul. Kasztanowej od 44E do nr 55.

W rejonie ww. ulic woda pitna dostępna będzie z mobilnego punktu poboru wody.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.