Przebudowa wodociągu w Płazie

2023-06-02 Wodociągi Chrzanowskie

Trwają prace w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego samodzielnie przez nasze brygady na ul. Okólnej w Płazie (gm. Chrzanów). Prowadzimy tu przebudowę sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 144 m wraz z zabudową dwóch hydrantów – podziemnego i nadziemnego – oraz przełączeniem do nowego rurociągu 8 użytkowników. Przebudowa wodociągu wykonywana jest metodą bezwykopową przewiertu sterowanego z udziałem naszej wiertnicy HDD.

Zakończenie prac jeszcze w czerwcu.