Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Szybowcowej w Libiążu

2017-09-19 Wodociągi Chrzanowskie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie informuje, że przebudowa sieci wodociągowej w ul.Szybowcowej w Libiążu jest realizowana metodą przewiertu sterowanego, aby m.in. zminimalizować niedogodności spowodowane wykopami. Jednakże w miejscach przełączeń nie ma innej metody niż wykonanie wykopów.

W dniu 18.09.2017 r. wykonawca robót przystąpił do przełączenia głównej sieci wodociągowej co spowodowało braki w dostawie wody na znacznym obszarze miasta Libiąża. Aby skrócić do minimum przerwy w dostawie wody oczywistym jest, że priorytetem stało się jak najszybsze wykonanie przełączenia i dostarczenie wody dla mieszkańców.

Nadmieniamy, że w dniach poprzedzających przełączenie sieci w ul. Szybowcowej nastąpiły trudne warunki atmosferyczne w postaci ciągłych i intensywnych opadów deszczu. W związku z powyższym oraz trwającymi robotami mogły nastąpić przejściowe utrudnienia w ruchu samochodowym w ul.Szybowcowej.

Jednakże informujemy, że zabezpieczenie terenu robót będzie wykonywane na bieżąco z uwzględnieniem potrzeb dojazdu do posesji mieszkańców ul.Szybowcowej.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.