Przebudowa sieci wodociągowej w Trzebini

2024-02-15 Wodociągi Chrzanowskie

Tegoroczna łagodna zima sprzyja prowadzeniu przez Wodociągi Chrzanowskie prac inwestycyjnych zaplanowanych na 2024 rok. Jedną z większych prowadzonych aktualnie na terenie Trzebini jest przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Emilii Plater.

Nasze brygady Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej wykonują tu samodzielnie – metodą przewiertu sterowanego z użyciem własnej wiertnicy HDD –  rurociąg DN 90 PE o długości 340,0m wraz z wymianą 21 przyłączy wodociągowych i zabudową hydrantu podziemnego.

Po zakończeniu naszych prac w marcu br. powinny się rozpocząć roboty drogowe związane z remontem nawierzchni tej drogi gminnej.