Projekt „Gospodarka wodna w Chrzanowie”

2017-04-02 Wodociągi Chrzanowskie

Największym i najbardziej kosztownym projektem zrealizowanym w ostatnich latach był projekt „Gospodarka wodna w Chrzanowie”, który w 2004 roku uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności UE (72 %) Jego wartość wyniosła prawie 35,5 mln euro.

W ramach projektu powstało:

  • 164,3 km sieci kanalizacyjnej
  • 13 przepompowni ścieków
  • 45,5 km magistral wodociągowych
  • 3 zbiorniki o pojemności 2.500 m3 każdy
  • zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków  Libiąż „B”

Najważniejsze efekty dla mieszkańców:

  • pewne i stałe źródło wody pitnej najwyższej jakości
  • rozwiązanie problemu z niedoborem wody i poprawa jej jakości
  • podłączenie do kanalizacji wielu nieruchomości w gminach Chrzanów, Libiąż, Trzebinia
  • likwidacja nieszczelnych szamb