Prezes Łukasz Brzózka podsumowuje kończący się rok

2022-12-30 Wodociągi Chrzanowskie

Szanowni Państwo,

Koniec roku to czas analiz i podsumowań. A ten rok był szczególnie trudny. Duża inflacja i niestabilna sytuacja gospodarcza związana przede wszystkim z wojną za naszą wschodnią granicą nie ułatwiały nam działania. Tym bardziej chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Wodociągów Chrzanowskich za te pierwsze wspólne 8 miesięcy, które dla mnie osobiście były dużym wyzwaniem zawodowym, ale jednocześnie okresem satysfakcji ze współpracy z Państwem.

Dziękuję również gospodarzom gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia oraz Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” za obdarzenie mnie zaufaniem i za dobrą merytoryczną współpracę. Podsumowanie naszych wspólnych osiągnięć w mijającym roku jest  bardzo satysfakcjonujące, a do najważniejszych sukcesów możemy z pewnością zaliczyć:

 1. Znaczące (ok. 20%) zmniejszenie kosztów zakupu wody od zewnętrznych dostawców.
 2. Zmniejszenie o ok. 10% ilości kupowanej energii elektrycznej, dzięki wzrostowi produkcji własnej „zielonej” energii i skutecznym działaniom oszczędnościowym przedsiębiorstwa.
 3. Istotne ograniczenie strat wody na naszej sieci wodociągowej, które zmalały już o ok. 25%.
 4. Rozpoczęcie nowych inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej, której łączny wzrost to ok. 200 kW – w tym 100 kW na kogeneracji biogazu wytwarzanego z osadów ściekowych oraz 100 kW w fotowoltaice.
 5. Inwestycje realizowane przy współudziale Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, w tym budowa nowego ujęcia wody w Czyżówce oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dla których pozyskane dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 7 mln 600 tys. zł.
 6. Prowadzenie znaczącej części inwestycji i robót przez pracowników naszej Spółki we własnym zakresie, czego przykładem jest trwająca modernizacja oczyszczalni ścieków w Libiążu.
 7. Wykonanie remontu systemu zabezpieczeń śluzy zbiornika Chechło, zapewniających bezpieczeństwo jego eksploatacji.
 8. Wzrost świadczonych przez Wodociągi Chrzanowskie usług, w tym budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, na które pozyskaliśmy prawie 20 nowych umów
  w ostatnim kwartale br.
 9. Znaczne zwiększenie ilości mieszkańców i firm korzystających z naszego Elektronicznego Biura Obsługi Klientów(EBOK), gdzie zarejestrowało się ok. 1200 nowych użytkowników.
 10. Mimo rosnącej inflacji, dzięki podjętym skutecznym działaniom utrzymanie stabilności finansowej Spółki, przy zachowaniu jakości świadczonych usług i stabilnych cen.

I jeszcze wiele innych zadań i inicjatyw, które pomimo ogólnych problemów i trudnej sytuacji pozwalają uznać mijający rok za udany i zapowiadający dalszy rozwój naszej Spółki.    

Wszystkim pracownikom i osobom współpracującym z Wodociągami Chrzanowskim dziękuję za to, co udało się zrobić w roku 2022 i życzę wszystkim Państwu oraz naszym klientom na rok 2023 spełnienia marzeń, realizacji celów i przede wszystkim dużo zdrowia i pokoju w naszych sercach.

Pozdrawiam serdecznie
Łukasz Brzózka