Prace wodociągowe w Libiążu w rejonie Dworca Autobusowego.

2023-11-17 Wodociagi

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej na terenie “Ronda Uśmiechu” oraz Dworca Autobusowego w Libiążu wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów w tym rejonie.

Prace będą prowadzone w dniach 21, 22 i 26.11.2023. Teren prac zostanie zabezpieczony i oznakowany. Zostanie zapewniony dojazd do Dworca Autobusowego.