Prace wodociągowe – Bolęcin, Płaza, Pogorzyce – 05.06.2023r.

2023-05-30 Wodociagi

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi w Stacji Uzdatniania Wody w Bolęcinie w dniu 05.06.br. (poniedziałek) w godz. 8:00 – 18:00 w miejscowościach Bolęcin, Płaza i Pogorzyce wystąpi przerwa w dostawie wody, spadek ciśnienie oraz jej okresowe zmętnienie.

W tym rejonie udostępniony zostanie mobilny punkt poboru wody pitnej.

Za uciążliwości spowodowane prowadzonymi pracami przepraszamy.