Prace na wałach zapory Chechło zakończone

2021-09-28 Wodociągi Chrzanowskie

Na zlecenie Wodociągów Chrzanowskich firma MH-GEO Dorota i Stanisław Król s.c. wykonała dwa piezometry zastępcze, będące częścią monitoringu stanu technicznego zapory.