Prace na terenie Sierszy – Osiedle Gaj (15.03.2023 r.)

2023-03-15 Wodociagi

Informujemy , że w związku z prowadzonymi pracami wzmacniania gruntu w Trzebini – Sierszy mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej oraz zmętnienie wody na terenie Osiedla Gaj i Gaj-Wieś. Powyższe wynika z konieczności poboru wody z lokalnych hydrantów na potrzeby wykonywanych zabezpieczeń zapadlisk, na co pozwolenie otrzymały firmy „Geo – Industrial” oraz „Progeo” prowadzące prace w tym rejonie.

Za uciążliwości spowodowane w/w pracami przepraszamy.