Prace kanalizacyjne w Chrzanowie

2022-01-27 Wodociągi Chrzanowskie

Pomimo trudnych zimowych warunków wchodzimy w nowy rok z kolejnymi inwestycjami. Przykładem jest m.in. budowana przez Gminę Chrzanów droga w ul. Łowieckiej, gdzie ekipa Wodociągów Chrzanowskich prowadzi jednocześnie własną inwestycję kanalizacyjną, która obejmuje wykonanie w ulicach Łowieckiej i Podleśnej łącznie 14 szt. sięgaczy przyłączeniowych do kanalizacji (131 m DN200) wraz z zabudową 10 studzienek kanalizacyjnych DN315.