Poznajcie naszą załogę (cz.II) – Dyspozytorzy

2024-02-13 Wodociągi Chrzanowskie

Alarmowy numer telefonu 994 to z pewnością pierwsze skojarzenie kontaktu z wodociągami. Tu właśnie zgłasza się wszelkie przypadki awarii i nieprawidłowości zauważonych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Telefon o tym numerze odbierają nasi dyspozytorzy, którzy dyżurują w siedzibie Wodociągów Chrzanowskich bez przerwy – codziennie, przez całą dobę, również w niedziele i święta.

Nie każdy jednak wie, że obowiązki dyspozytorów nie ograniczają się do przekazywania zgłoszeń z zewnątrz i uruchomiania dyżurnych brygad Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej, które natychmiast wyruszają w teren. W rzeczywistości ogromna większość pracy dyspozytorni polega na ciągłym monitoringu i kontroli wszystkich obiektów i urządzeń technologicznych przedsiębiorstwa na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

Prowadzony przez dyspozytorów nadzór i stała obserwacja infrastruktury technicznej odbywa się poprzez zastosowane w spółce narzędzia informatyczne, takie jak GIS, SCADA i Smartflow, które umożliwiają inteligentne zarządzanie całym systemem dystrybucji wody i odbioru ścieków. Stała obserwacja i rejestrowanie parametrów pracy na ujęciach wody, oczyszczalniach ścieków, zbiornikach, hydroforniach i pompowniach, pozwalają szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości i niezwłocznie zgłaszać je do poszczególnych komórek technicznych.

Jest to praca wymagająca nie tylko dużej koncentracji, ale przede wszystkim wysokich kwalifikacji, wszechstronnej fachowej wiedzy, doświadczenia zawodowego i odpowiedzialności. Nasi dyspozytorzy stanowią pod tym względem grupę specjalistów, od których w dużym stopniu zależy ciągłość i pewność pracy obiektów i urządzeń zapewniających bieżące dostawy wody i odbiór ścieków. To oni koordynują prace związane z usuwaniem awarii, a także współpracują z instytucjami i służbami zewnętrznymi (centrum zarządzania kryzysowego, policja, straż pożarna, dostawcy energii i gazu, itp.). Ponadto sprawują również nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego i alarmowego w zakresie bezpieczeństwa obiektów i terenu przedsiębiorstwa.

Warto o tym pamiętać nie tylko przy okazji odbierania telefonicznych ostrzeżeń o awariach i remontach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które właśnie nasi dyspozytorzy każdorazowo przesyłają do mieszkańców za pośrednictwem aplikacji BLISKO. Dlatego my przekazujemy kolegom dyspozytorom szczere słowa uznania, doceniając ich trudną i odpowiedzialną pracę!