Powstaje nowe ujęcie wody

2018-11-16 Wodociągi Chrzanowskie

W gminie Trzebinia w miejscowości Czyżówka trwają obecnie prace wiertnicze, polegające na wykonaniu dwóch studni (podstawowej i awaryjnej) ujmujących triasowe piętro wodonośne.

Po zakończeniu prac hydrogeologicznych i wiertniczych, kolejnym etapem tej inwestycji będzie wybudowanie nowoczesnej infrastruktury ujęcia wody głębinowej.

Obecnie woda dla domów na terenie Czyżówki jest dostarczana przez RPWiK Sp. z o.o. z ujęcia będącego własnością Tauronu. Wybudowanie własnego ujęcia znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw wody mieszkańcom.