Ponad 100 umów na odbiór nieczystości

2023-07-13 Wodociągi Chrzanowskie

Mieszkańcy oraz lokalne firmy na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia od kwietnia br. mogą korzystać z naszej nowej usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Umożliwiamy w ten sposób skorzystanie z profesjonalizmu i doświadczenia pracowników oraz z nowoczesnej bazy sprzętowej Wodociągów Chrzanowskich, a zawierający umowę z nami zyskują pewność, że odbiór nieczystości odbywa się zgodnie z nowymi wymogami prawnymi*, rzetelnie i z troską o środowisko naturalne.

O tym, że nasza oferta cenowa i warunki współpracy okazały się bardzo atrakcyjne najlepiej świadczy fakt, że na początku lipca br. przekroczyliśmy liczbę 100 umów zawartych na świadczenie tej usługi!
Dziękujemy naszym nowym klientom za zaufanie , a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży na nr tel. 32 624 13 60 wew. 24 i 25
(e-mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl)
lub z Działem Sieci Kanalizacyjnej tel. 32 623 54 50 wew. 36
(e-mail: asenizacja@wodociagi.chrzanowskie.pl)

Wzory dokumentów oraz cennik usługi znajdują się tutaj.

*Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020, poz. 1439 ze zm.)