Poidełko na 10-lecie

2020-10-02 Wodociągi Chrzanowskie

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie obchodzi dziesiątą rocznicę powstania. Z tej okazji z życzeniami i prezentem do wychowanków i dyrekcji placówki pospieszyli również przedstawiciele wodociągów.

Zapewnienie wychowankom ośrodka dostępu do zdrowej i zawsze świeżej wody – zarówno ze względu na charakter naszego przedsiębiorstwa, jak również ze względu na codzienny komfort i zdrowie dzieci – od razu wydał nam się najlepszym możliwym jubileuszowym prezentem – mówi prezes Tadeusz Arkit.

Oficjalne przekazanie poidełka odbyło się pierwszego dnia października w siedzibie ośrodka. Z rąk prezesa wodociągów Tadeusza Arkita oraz dyrektora ds. technicznych Szymona Wyrwika odebrał je dyrektor Wojciech Talowski w obecności wychowanków i opiekunów. Poidełko zostało wyróżnione specjalną ścienną aranżacją, którą wykonała Halina Pluszyńska, plastyk ośrodka, a wszyscy użytkownicy zgodnie zachwalają zalety nowego zdroju i bardzo chętnie z niego korzystają.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez Powiat Chrzanowski. Opiekę całodobową, ciągłą lub okresową mogą znaleźć tu dzieci i młodzież między 10, a 18 rokiem życia. Placówka zapewnia opiekę 28 wychowankom z terenu powiatu chrzanowskiego.