Po 60 latach obiekt Wodociągów Chrzanowskich przechodzi do historii

2023-03-23 Wodociągi Chrzanowskie

Jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Chrzanowie na przełomie lat 50 i 60 ub. wieku było wykonanie nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w zachodniej części miasta, co wiązało się z ponownym uruchomieniem kopalni „Matylda” w dzielnicy Kąty. Nastąpił wówczas gwałtowny zanik wody w studniach artezyjskich wybudowanych w latach 30-tych, więc wobec wzrostu zapotrzebowania na wodę wynikającego z szybkiego rozwoju miasta podjęto decyzję o wykorzystywaniu jej zasobów właśnie z „Matyldy”.

W szybie kopalni zainstalowano specjalne pompy, wybudowano dwa zbiorniki na wodę oraz dwa rurociągi i tak w 1963 roku nastąpiło otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody „Kąty” o zdolności produkcyjnej 12 m3/minutę (17 280 m3/dobę).

Przez pół wieku ujęcia głębinowe w szybach „Józef” i „Włodzimierz” były głównymi ujęciami wody pitnej dla Chrzanowa i okolic. Jednak po wyłączeniu odwadniania wyrobisk likwidowanej kopalni rud cynku i ołowiu „Trzebionka” w 2010 roku rozpoczął się proces odbudowy zwierciadła wody podziemnej w skałach triasowych, co doprowadziło do jej zanieczyszczenia. Z powodu degradacji jakości wody wyłączono ujęcia z eksploatacji, zaś SUW „Kąty” stała się bazą sprzętowo-materiałową oraz warsztatową dla Oddziałów Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Eksploatacji Wodomierzy.

W marcu br. te oddziały Wodociągów Chrzanowskich przeniesione zostały do specjalnie przygotowanych nowych lokalizacji na terenie bazy w Trzebionce i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Cały teren i majątek bazy, który aktualnie nie wpisuje się już zupełnie w architekturę rewitalizowanej dzielnicy Kąty, przekazany zostanie przez Wodociągi do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – zapewne z przeznaczeniem pod nowe inwestycje gminne.