Oszczędzamy na energii elektrycznej

2021-09-20 Wodociągi Chrzanowskie

Nie tylko inwestujemy w OZE dzięki instalacjom fotowoltaicznym montowanym na obiektach przedsiębiorstwa oraz zagospodarowaniu biogazu w oczyszczalni ścieków. Już w latach 2018-2019  we wszystkich budynkach Wodociągów Chrzanowskich dokonano kompleksowej wymiany oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń na ledowe. W roku 2021 przeprowadzono też prace w zakresie zastosowania oświetlenia LED na zewnątrz obiektów oraz energooszczędnej modernizacji urządzeń technologicznych.

Przykłady ostatnich działań:
> Na terenie oczyszczalni ścieków Libiąż “B” wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego terenu placu, huberów oraz stacji zlewczej. Wyłączono oświetlenie o mocy sumarycznej 2000W, w miejsce którego zabudowano nowoczesne oświetlenie ledowe zużywające 15% poprzedniego zapotrzebowania na energię.
> Zamontowano na terenie oczyszczalni ścieków w Sierszy oprawy oświetlenia zewnętrznego terenu całego obiektu, wyłączając oświetlenie o mocy 2500W, zastąpione ledowym oświetleniem, dzięki czemu  zużywa się 26% poprzedniego zapotrzebowania energii.
> Na terenie SUW Trzebionka zamontowano oprawy oświetlenia zewnętrznego placu magazynowego, skadowiska kruszyw i terenu wokół hali pompowni. Zamiast oświetlenia o mocy sumarycznej 6000W  obecne oświetlenie ledowe pozwala zużywać tylko 14% poprzedniego zapotrzebowania.
> W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie wymieniono część oświetlenia terenu bioreaktorów i centralnej części oczyszczalni, które zużywało pierwotnie 4000W. Obecnie na oświetlenie terenu  wystarcza 50% poprzedniej wielkości energii elektrycznej.

Ponadto wykonano modernizacje układów zasilania pomp oraz nowe szafy sterownicze z przemiennikami częstotliwości na obiektach Stacji Uzdatniania Wody “Żelatowa”, hydroforni przy ul. Jordana w Chrzanowie, przepompowni ścieków w Dulowej ul. Dworcowa. W trakcie realizacji jest teraz modernizacja przepompowni przy ul. Tenczyńskiej w Dulowej.