Ogólnopolska konferencja wod-kan

2022-04-12 Wodociągi Chrzanowskie

Dzisiaj (12 kwietnia) odbyła się  konferencja online Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz SmartFlow:  “Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy”. W konferencji wzięło udział ok. 180 uczestników z całej Polski.

Przedsiębiorstwa wod-kan mają obecnie trudne wyzwania i mierzą się z wieloma obawami spowodowanymi sytuacją geopolityczną, a także realnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa dostaw wody – drastycznie rosnącymi kosztami, nowymi wymogami prawnymi, jak również wizją suszy hydrologicznej oraz kurczących się zasobów wody pitnej. Eksperci, przedstawiciele branży oraz twórców technologii w ramach tego spotkania dzielili się wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami technologicznymi, które kompleksowo wspierają bezpieczeństwo wod-kan w najważniejszych obszarach: dostaw wody, infrastruktury sieci, cyberbezpieczeństwa oraz ekonomiki przedsiębiorstwa. Tematy prelekcji zostały osadzone wokół kilku aktualnie najistotniejszych kontekstów: ekonomicznego, prawnego, środowiskowego, praktycznego i technologicznego.

Jednym z prelegentów konferencji był dyrektor d/s technicznych Wodociągów Chrzanowskich Szymon Wyrwik. W swoim wystąpieniu omawiał tematy związane z warunkami zarządzania dużymi spółkami wodociągowymi (obsługującymi ponad 100 tys. mieszkańców) w oparciu o przykłady działań i rozwiązań stosowanych w naszym przedsiębiorstwie.

Poruszył m.in. zagadnienia dotyczące taryf, wzrostu cen materiałów, usług i energii elektrycznej, przedstawił zakres świadczonych na zewnątrz usług specjalistycznych oraz laboratoryjnych, wskazał efekty ograniczania zużycia energii dzięki optymalizacji procesów technologicznych, produkcji własnej energii elektrycznej w kogeneratorach biogazowych oraz farmach fotowoltaicznych, a także wprowadzeniu systemu zarządzania energią  ISO 5001, który właśnie jest w naszej spółce realizowany. Ponadto podkreślił znaczenie skutecznego zmniejszania strat wody i liczby awarii przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych do analizy i kontroli sieci wodociągowej, a mówiąc o problemach i wyzwaniach strategicznych Wodociągów Chrzanowskich podał przykład skutków zaprzestania działalności górniczej kopalni “Trzebionka”, co wpływa negatywnie na jakość wody z ujęcia “Żelatowa” w Chrzanowie.