Oficjalne zakończenie budowy hydroforni w Młoszowej

2023-12-05 Wodociągi Chrzanowskie

W Młoszowej (Gmina Trzebinia), przy ul. Spacery zakończyła się budowa jednej z ważniejszych tegorocznych inwestycji Wodociągów Chrzanowskich – nowej hydroforni. Prowadzona samodzielnie przez pracowników spółki inwestycja zapewni bezpieczeństwo dostaw i właściwe parametry przepływu wody dla mieszkańców rejonu ulic Spacery i Miodowej, umożliwi też zrealizowanie budowy sieci wodociągowej Młoszowa – Karniowice, a w przyszłości może pozwolić na uruchomienie nie eksploatowanego dotychczas przez spółkę ujęcia wody „Buk” w Psarach.

– To największa samodzielnie zrealizowana przez nas w ostatnim czasie budowa obiektu technologicznego, który gwarantuje pewność i bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców nowego osiedla i tego rejonu Młoszowej. Tym bardziej dumą napawa fakt, że inwestycja potwierdziła fachowy potencjał naszych pracowników z brygad prowadzących prace projektowe, budowlane, montażowe i instalacyjne – podkreśla prezes wodociągów Łukasz Brzózka.

Pracownicy Wodociągów Chrzanowskich zbudowali m.in. podziemną betonową komorę wyposażoną w zestaw hydroforowy o łącznej mocy 16 kW, chlorator DDC oraz niezbędne instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą i wentylacyjną. Hydrofornia posiada zbiornik wody pitnej o wysokości 3 m i pojemności 18 m³, szafę sterowniczą z oprzyrządowaniem, oświetlenie i monitoring całego obiektu, który jest w pełni zautomatyzowany i sterowany kompatybilnie ze stosowanym w przedsiębiorstwie systemem SCADA. Drogę dojazdową i ogrodzenie terenu również wykonali pracownicy spółki.

Uruchomienie nowej hydroforni umożliwia teraz realizację budowy sieci wodociągowej Młoszowa – Karniowice, na którą Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja II.

– Cieszy mnie skuteczność pracowników Związku w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. Dzięki temu możemy realizować kolejną już inwestycję wodno-kanalizacyjną na naszym terenie w ostatnim czasie i stale rozbudowywać sieć minimalizując przy tym wkład finansowy z gmin – mówi Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący Zarządu Związku.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego będzie firma “Kanbud” S.C. Jarosław Wójcik Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych. W dalszej perspektywie wykonanie tego wodociągu pozwoli planować uruchomienie ujęcia „Buk” w Psarach i pozyskania kolejnego własnego źródła wody przez Wodociągi Chrzanowskie.