Odnowiona studnia na Żelatowej

2024-01-26 Wodociągi Chrzanowskie

Na terenie ujęcia wody Żelatowa w Chrzanowie zakończyły się prace modernizacyjne na studni Ż-3. Została w niej zabudowana nowa pompa głębinowa marki LOWARA oraz rury pompowe ze stali nierdzewnej typu EcoConnect DN150 wraz z nową głowicą.

Inwestycja przyczyni się nie tylko do wyższej sprawności i poprawy bezpieczeństwa technologicznego ujęcia Żelatowa, lecz dzięki wymianie pompy na nowoczesną o wyższej wydajności oraz większej średnicy rur (poprzednio DN 100) dała możliwość zwiększenia poboru wody ze studni Ż-3 z dotychczas uzyskiwanych ok. 110m³/h do poziomu ok. 150m³/h.

Wyższa wydajność studni pozwala dostarczać do sieci Wodociągów Chrzanowskich więcej własnej wody o bardzo dobrej jakości i wpływa na dalsze ograniczenie zakupu wody od dostawców zewnętrznych.