Odnowiona studnia na ujęciu Żelatowa

2020-06-24 Wodociągi Chrzanowskie

W studni nr 3 na terenie SUW Żelatowa dokonano wymiany starych rur pompowych na nowoczesne rury ze stali nierdzewnej typu EcoConnect DN 100 o połączeniu formowanym.

Na nowych rurach zamontowane zostały sondy – sonda hydrostatyczna do stałego pomiaru zwierciadła wody w trakcie pompowania i sonda konduktometryczna jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.  Inwestycja przyczyni się do wyższej sprawności eksploatacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa technologicznego ujęcia wody.