Odnawiamy libiąską oczyszczalnię ścieków

2023-02-09 Wodociągi Chrzanowskie

Trwają prace remontowe w oczyszczalni ścieków Libiąż „A”. Wodociągi Chrzanowskie realizują tutaj samodzielnie niezbędny zakres modernizacji całego obiektu, która ma na celu znaczne zmniejszenie jego energochłonności poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych, a także polepszenie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni i poprawę warunków bezpieczeństwa pracy pracowników obsługi.

W grudniu ub. roku nastąpił udany rozruch pierwszego zmodernizowanego przez wodociągowe ekipy Wydziału Oczyszczania Ścieków i Wydziału Głównego Energetyka reaktora biologicznego SBR. Dalsze prace obejmą wkrótce modernizację reaktorów SBR II i SBR III, montaż nowych dmuchaw śrubowych oraz modernizację budynku głównej pompowni ścieków.

Aktualnie prowadzony jest – również własnymi siłami – generalny remont budynku dyspozytorni i pomieszczeń socjalno-bytowych. To kolejny przykład zaangażowania i umiejętności naszych pracowników.