Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie zmodernizowana. Będą oszczędności!

2018-06-07 Wodociągi Chrzanowskie

Zakończyła się przebudowa instalacji biogazowej na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie.

Proekologiczna inwestycja „Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej” rozpoczęła się w maju 2017 r. i była możliwa dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . Głównym efektem przebudowy są dwa nowe agregaty kogeneracyjne, które pozwolą na wytworzenie energii elektrycznej z osadów  – ok. 490 tys. kWh/rok, dzięki czemu RPWiK  zaoszczędzi ok. 80 tys. zł rocznie.

Zamontowano również zbiornik biogazu  o pojemności 1 000 m3, wybudowano rurociągi technologiczne, specjalistyczny system sterowania i wizualizacji całego procesu oraz zamontowano aparaturę kontrolno – pomiarową. Teraz powstające w procesie oczyszczania ścieków odpady – osady ściekowe – mogą zostać wykorzystane do wyprodukowania energii elektrycznej.

Mocno inwestujemy w odnawialne źródła energii – mówi prezes RPWiK Tadeusz Arkit – Przy oczyszczalni w Sierszy wybudowaliśmy farmę fotowoltaiczną, podobną planujemy w Libiążu. Te inwestycje oznaczają dla nas duże oszczędności w przyszłości, więc każda zainwestowana złotówka zwróci się z naddatkiem – podkreśla Tadeusz Arkit.

Całkowita wartość przebudowy instalacji to  3,1 mln zł. Inwestycję realizowała wyłoniona w publicznym przetargu spółka „Miko-Tech” z Łazisk Górnych.

To niejedyna inwestycja jaką realizują chrzanowskie wodociągi w tym roku. Spółka planuje m.in. zautomatyzowanie przepompowni w Libiążu oraz budowa ujęcia wody pitnej w Czyżówce. W planach jest też zmodernizowanie ok. 11 km sieci wodociągowej oraz montaż kolejny poidełek.