Obniżona cena za ścieki wywożone wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych

2018-01-24 Wodociągi Chrzanowskie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż postanawia obniżyć cenę za przyjęcie ścieków wywożonych wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych. Od dnia 1 lutego 2018 r. obowiązująca cena wynosić będzie 6,47 zł/m3 netto.