Nowy zestaw hydroforowy w SUW Bolęcin

2023-06-12 Wodociągi Chrzanowskie

W ramach modernizacji obiektów hydroforni i przepompowni Wodociągów Chrzanowskich tym razem energooszczędną inwestycję przeprowadzono w Stacji Uzdatniania Wody w Bolęcinie. Kilka dni temu zakończono tutaj zabudowę nowoczesnego zestawu hydroforowego, który zastąpił wysłużony zestaw 4 pomp o mocy po 15 kW.

Nowy zestaw składa się z 3 pomp o mocy 11 kW każda i przy znacznie mniejszym poborze energii elektrycznej pozwala uzyskać taki sam poziom przepływu wody. Dzięki temu zostały poprawione sprawność technologiczna obiektu i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę dla rejonu zasilanego z ujęcia w Bolęcinie.