Nowy wodociąg w ul. Kościelnej

2020-07-09 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie zakończyły inwestycję związaną z wymianą starych, awaryjnych rurociągów w ul. Kościelnej w Chrzanowie.

Kompleksowe działania we współpracy z Urzędem Miasta w Chrzanowie obejmowały równoczesną wymianę wszystkich urządzeń wodociągowych oraz trwającą teraz budowę nowej drogi wykonywaną przez Urząd Miasta.

Wymieniono 555,8 m sieci wodociągowej o średnicach od DN160mm do DN40mm oraz armaturę (zasuwy, hydranty), poprawiono i ustabilizowano parametry sieci poprzez zabudowę automatycznego odpowietrzania. Jednocześnie dzięki zabudowie komory wodomierzowej sieć wodociągowa w ul. Kościelnej przystosowana jest do systemu inteligentnego zarządzania siecią realizowanego w Wodociągach Chrzanowskich. System ten, poprzez ciągły monitoring i regulację parametrów, przyczynia się do zmniejszenia strat wody w wyznaczonych strefach zasilania odbiorców.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 245 714 zł netto.