Nowy prezes zarządu Wodociągów Chrzanowskich

2022-05-10 Wodociągi Chrzanowskie

Od dziś funkcję prezesa Wodociągów Chrzanowskich pełni Łukasz Brzózka. Zastępuje on na tym stanowisku Tadeusza Arkita, który funkcję prezesa sprawował przez ostatnie 6,5 roku.

Łukasz Brzózka jest absolwentem wydziału Zarządzania krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Strategic Leadership Academy – organizowane przez ICAN Institute i Harvard Business Review Polska. Ukończył program Master of Business Administration organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nowy prezes wodociągów w latach 2016 – 2022 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-handlowych spółki Tauron Wytwarzanie. Jednocześnie w latach 2017 – 2021 był wiceprezesem ds. organizacyjnych w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Wcześniej zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków TAURON Polska Energia.  Jest członkiem zarządu Chrzanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Legitymuje się tytułem biegłego rewidenta.