Nowe pompy na ujęciu wody Lech

2022-12-23 Wodociągi Chrzanowskie

Trudne zimowe warunki nie przeszkodziły brygadom wodociągowym w wykonaniu kolejnych prac inwestycyjnych. W dniach 20 i 21 grudnia na ujęciu LECH w Sierszy w dwóch studniach głębinowych zabudowano nowo zakupione agregaty pompowe firmy LOWARA. Zastąpiły stare, wyeksploatowane urządzenia, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo dostaw wody z tego ujęcia. Jednocześnie ograniczyliśmy jego energochłonności, gdyż pobór mocy na każdej z pomp zmniejszył się z 52,0 kW
na 41,5 kW.

Wszystkie prace montażowe i rozruchowe przeprowadzone zostały samodzielnie przez pracowników Wodociągów Chrzanowskich z Wydziałów Produkcji Wody, Mechanicznego i Głównego Energetyka.