Nowe dyfuzory w chrzanowskiej oczyszczalni ścieków

2022-05-27 Wodociągi Chrzanowskie

Odpowiednie napowietrzanie ścieków jest niezwykle istotne z perspektywy efektywności oczyszczania biologicznego.

W komorze napowietrzania nr 3  na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie dokonano właśnie wymiany 1250 szt. dyfuzorów talerzowych W200 odpowiadających za zapewnienie właściwych  warunków tlenowych mikroorganizmom a tym samym  utrzymanie  prawidłowego przebiegu procesu w części  biologicznej oczyszczalni.

Dyfuzory są najważniejszym elementem drobnopęcherzykowego napowietrzania wgłębnego ścieków. Elementem  aktywnym dyfuzora jest membrana  odpowiadająca za konwersję strumienia powietrza w pęcherzyki o odpowiednich  parametrach natleniających. Nowe dyfuzory poprawią sprawność procesu oczyszczania ścieków i jego wydajność energetyczną.