Nowa przepompownia ścieków w Myślachowicach

2022-11-08 Wodociągi Chrzanowskie

Oddana do użytku w 2009r. tłocznia ścieków KSB w Myślachowicach przy ul. Leśnej wymagała częstych zabiegów serwisowych i czyszczenia w związku ze złą jakością napływających ścieków, które zawierają dużą ilość materiałów sypkich, kamieni oraz włókien. Niedawno awarii uległ z tego powodu główny zbiornik tłoczni. Uwzględniając trudności związane z lokalizacją wycieku oraz dotychczasowe problemy z obsługą urządzeń tłoczni (częste zatykanie się filtrów i wirników pomp) powodujące konieczność częstego czyszczenia najlepszym rozwiązaniem okazało się usunięcie wyeksploatowanych urządzeń i zabudowanie  konwencjonalnej (mokrej) przepompowni ścieków wraz z całym niezbędnym osprzętem. Zaletą przepompowni jest jej uniwersalność i prostota zastosowanej technologii oraz znaczna wydajność systemu.

Obecnie zainstalowane pompy oraz część armatury pochodziły z wcześniejszych prac modernizacyjnych innych przepompowni ścieków, więc ich wykorzystanie pozwoliło  ograniczyć zakupy inwestycyjne do niezbędnego minimum oraz umożliwiło sprawne przeprowadzenie wszystkich działań. W efekcie w miejscu tłoczni ścieków zdemontowano zbiornik retencyjny, pompy i część armatury, a w ich miejsce wstawiono armaturę przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi firmy Grundfos.

Już pierwsze dni eksploatacji przepompowni wykazały skuteczność zastosowanego rozwiązania. Całą modernizację obiektu w Myślachowicach dopełni jeszcze wymiana szafy sterowniczej na nową, wykonaną samodzielnie przez pracowników warsztatu Wodociągów Chrzanowskich.