Niska emisja – wielka sprawa

2017-11-02 Wodociągi Chrzanowskie

By przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, których źródłem są kominy domów jednorodzinnych, kamienic i lokalnych kotłowni, w listopadzie Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie realizuje kampanię pn. „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”. Jej celem jest pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. W ramach akcji powstały plakaty i ulotki. Ogłoszone zostały trzy ekologiczne konkursy dla dzieci. Podczas happeningu Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, poprzez obrazowe przedstawienie ważnych idei czy negatywnych zjawisk organizatorzy spróbują trafić do świadomości najmłodszych odbiorców i pobudzić ich do zmiany przyzwyczajeń. Natomiast dorosłych mieszkańców zapraszają na pokaz ekologicznego palenia w piecach węglowych, wykład dot. zielonej energii czyli odnawialnych źródeł energii czy warsztaty ekologiczne.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie przyłącza się do prowadzonej kampanii wspierając działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Szczegółowy program:

 1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli: Niska emisja wielka sprawa – czym dymi komin sąsiada Regulamin_konkurs_plastyczny .
 2. Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną: Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji Regulamin_konkurs_gazetka_szkolna_niska_emisja .
 3. Konkurs na komiks dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich: Dziękuję, nie truję! Regulamin_konkurs_komiks_niska_emisja .

15.11.2017 termin dostarczenia prac konkursowych,

17.11.2017 obrady jury, wyłonienie zwycięzców,

20.11.2017 wręczenie nagród podczas happeningu.

 1. Pokaz ekologicznego spalania dla dorosłych mieszkańców Chrzanowa „Ekonomiczne palenie w najprostszych piecach i kotłach”. Termin: 18.11.2017 (sobota) godz. 10-14.
 2. Wykład z prezentacją dot. aspektów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jakie projekty realizowane są w gminie Chrzanów oraz jakie są zasady ich działania i przeprowadzania.  W trakcie spotkania porozmawiamy także o  przywilejach z tytułu bycia Prosumentem. Rozwiejemy  obawy związane z opłacalnością i zasadnością wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii. Wykład połączony z pokazem pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Termin: 16.11.2017 godz. 10-15.
 3. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Termin: 20.11.2017 godz. 9-14.
 4. Dni Otwarte w Chrzanowskiej Ciepłowni (zgłoszenia Veolia Południe pod numerem telefonu: 724 155 554).
  Termin: 13-17.11.2017.
 5. Dni Otwarte w Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy zwiedzanie mikroelektrowni słonecznej produkującej tzw. zieloną energię (zgłoszenia RPWiK pod numerem telefonu: 32 623 54 50 wew.33,  fax 54). Termin: 20-24.11.2017.
 6. Kreatywne warsztaty ekologiczne „Ozdoby świąteczne” prowadzone przez firmę Abrys.
  Termin: 27.11.2017 godz. 14-19 / Oddział dla dzieci (dla dzieci i rodziców wstęp wolny).
  Termin: 28.11.2017 godz. 10-12, godz. 12.00-14.00 grupy zorganizowane.
 7. Warsztaty w nowoczesnym laboratorium Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini (w celu umówienia grup kontakt 32 763 27 49, dojazd we własnym zakresie). W programie warsztatów: jak zbudować kolektor słoneczny, jak działają ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystanie energii wiatru i wody, przyczyny i zapobieganie niskiej emisji.
 8. Spotkanie dla laureatów konkursu plastycznego dla przedszkoli pn. Przygody Ognika z Dymonem. Termin: 27.11.2017 godz. 10-11.