Nie do toalety!

2023-07-10 Wodociągi Chrzanowskie

Niestety, niektórzy mieszkańcy nadal traktują toalety i odpływy kanalizacyjne jak kosz na śmieci – potwierdzają to pracownicy Oddziału Eksploatacji Przepompowni Ścieków zajmujący się na co dzień m.in. obsługą, konserwacją, naprawą i remontami obiektów i urządzeń przepompowni oraz tłoczni ścieków.  Okazuje się, że w ściekach pływa niemal wszystko – począwszy od szmat, podpasek, pampersów, chusteczek nawilżających, większych resztek żywności, patyczków do uszu, worków foliowych, zawieszek od kostek toaletowych, dużej ilości tłuszczu i oleju, a skończywszy na kawałkach gruzu i kamieniach.

Śmieci w kanalizacji oznaczają konkretne problemy: nieczystości ciągnące się (np. szmaty, folia) zatykają separatory w tłoczniach ścieków oraz owijają się wokół wirników pomp, co grozi ich unieruchomieniem, z kolei wrzucane do toalety chusteczki nawilżane i patyczki do uszu zatykają odpływy z kanalizacji. Twarde materiały powodują uszkodzenia i pęknięcia wirników, zaś ścieki zawierające sypkie odpady przyspieszają wycieranie się wirników i korpusów pomp. Z powodu dużych ilości tłuszczów powstają w studniach kanalizacyjnych, rurociągach i zaworach bardzo trudne do usunięcia zatory.

Te wszystkie czynniki wpływają na wzrost liczby awarii wymagających gruntownego czyszczenia wirników pomp, rozbierania i czyszczenia separatorów, a niekiedy również armatury (rurociągów i zaworów). W przypadku uszkodzenia pompy może dojść do unieruchomienia urządzenia nawet na kilka tygodni. Ponadto zatykanie przepływu, przepustów czy wirników może doprowadzić do przelewania się ścieków i ich przesiąkania do gruntu, co grozi skażeniem środowiska naturalnego, w tym także degradacją wód gruntowych trafiających do rzek oraz ujęć wody pitnej.

Pamiętajmy: kanalizacja to nie śmietnik! Apelujemy o traktowanie jej rozważnie i zgodnie z przeznaczeniem!

Przykładowe zdjęcia wykonane w tłoczniach ścieków w Płazie i Myślachowicach pokazują zanieczyszczenia, jakie gromadzą się w ciągu zaledwie dwóch(!) tygodni.