Myślachowice: Nowe przyłącza wodociągowe

2021-07-02 Wodociągi Chrzanowskie

W Myślachowicach, na ul. Piaski, Wodociągi Chrzanowskie kończą I etap przebudowy sieci wodociągowej. Całe zadanie inwestycyjne obejmuje ok. 650 metrów sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych poza pas drogowy o długości ok. 212 m.

Zabudowane zostały nowe zasuwy przyłączeniowe, sieciowe oraz hydranty nadziemne i podziemne służące do celów eksploatacyjnych wodociągu. W II etapie podobne roboty realizowane metodą bezwykopową (przewiert sterowany) prowadzone będą na ul. Waryńskiego.