Modernizacja w przepompowni ścieków

2019-09-17 Wodociagi

Wczoraj przeprowadzono trudną operację modernizacji zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Dulowej. Prace obejmowały rekonstrukcję skorodowanych elementów w studni betonowej i zabezpieczenie wnętrza zbiornika przy użyciu nowoczesnych technologii budowlanych, w tym specjalnego środka na bazie cementu i włókien szklanych.

Modernizacja była konieczna ze względu na zły stan betonów studni i dla zapewnienia szczelności i bezpieczeństwa zbiornika przepompowni. Inwestycję zrealizowała firma zewnętrzna przy udziale ekip Wodociągów Chrzanowskich, które sprawowały nadzór techniczny, wyłączyły na czas robót eksploatację pomp oraz prowadziły przepompowanie ścieków ze studni samochodami asenizacyjnymi, które bezpiecznie przewoziły ścieki bezpośrednio do oczyszczalni.

Podobne modernizacje przejdą również studnie w innych przepompowniach.