Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chrzanowie

2017-10-16 Wodociągi Chrzanowskie

Od kwietnia 2017 r. trwa realizacja zadania pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej”  współfinansowanego ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Efektem  będzie możliwość uzyskania energii elektrycznej z osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków.

Energia elektryczna będzie wykorzystywana dla potrzeb własnych oczyszczalni ścieków , między innymi dla potrzeb technologicznych.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania I/II kwartał 2018 r.