Modernizacja instalacji biogazowej w Wydziale Oczyszczania Ścieków w Chrzanowie

2017-07-11 Wodociągi Chrzanowskie

Modernizacja ma za cel usprawnienie funkcjonowania instalacji biogazowej oraz wzrost efektywności wykorzystania biogazu, jako źródła “zielonej energii”. W wyniku przeprowadzonych inwestycji, zostanie wyprodukowana większa ilość energii elektrycznej z biogazu. Wyprodukowana energia będzie służyła do zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych kogeneratorów zostanie również wyprodukowana większa ilość ciepła, które w okresie zimowym będzie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, a w pozostałych miesiącach będzie zużywane do celów technologicznych oczyszczalni.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków z WFOŚiGW w Krakowie, a realizacja inwestycji zapewni zwiększenie udziału własnej energii elektrycznej oczyszczalni do około 50 %. Obecnie udział ten wynosi do 30 % rocznie.